21 maart 2024; DAW Waterkaravaan

DAW Waterkaravaan op bezoek

Donderdagmiddag 21 maart kwam de DAW #Waterkaravaan bij ons op bezoek. DAW staat voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Met de Waterkaravaan kunnen boeren bij collega’s kijken en vragen naar hun ervaringen met en praktijkkennis over water- en bodemmaatregelen vanuit het DAW. Daarbij willen we beleid, onderzoek en praktijk met elkaar verbinden. Inzet is daarom om (ook) beleidsadviseurs, bestuurders of erfbetreders mee te nemen met de Waterkaravaan of om de Waterkaravaan juist in te zetten om hen technieken en innovaties op praktiserende agrarische bedrijven te laten zien. (Bron:https://agrarischwaterbeheer.nl )

21 maart 2024; DAW Waterkaravaan

Donderdag 21 maart ging de Waterkaravaan in Flevoland bij 3 ondernemers op bezoek. In de ochtend waren ze bij een veehouder, rond de middag bij een bollenboer en in de middag kwamen ze bij ons op het bedrijf. Ik heb een presentatie mogen geven over ons bedrijf en wat we doen om toekomstbestendig te zijn. Klik hier voor het programma.

Evert Jan Dijk van  Aequator Groen + Ruimte heeft het doel van de Pilot Vuursteentocht ,een pilot binnen Kennisimpuls Waterkwaliteit, uitgelegd en hoe je drainwater met de Aquality app op de hoeveel nitraat in het drainwater kunt meten.


Everhard van Essen van Aequator Groen + Ruimte heeft iets verteld over het ABW project Zicht op de bodemstructuur, waar boeren bij elkaar en onder leiding van een bodemdeskundige hun bodem gaan beoordelen. Zelf heb ik hier ook aan mee gedaan. Everhard liet zien hoe je een profiel kuil moet graven en beoordelen. Voor de deelnemers van de Waterkaravaan een leerzame middag.