13 t/m 16 september 2003: aardappels rooien

Donderdag en vrijdag 11 en 12 september zijn we begonnen met aardappelrooien. Eerst heb ik het loof geklapt om het rooien te vergemakkelijken.

Daarna kon het rooien beginnen. Het rooien gaat onder droge omstandigheden, ondanks de 16 mm regen van afgelopen week. Bovenop is de aardappelrug wel wat vochtig, maar onderin is het nog droog. De aardappels komen dan ook hartstikke schoon te schuur in. Het bewaren word daardoor wel wat moeilijker. Voor het bewaren mag een aardappel best wel behangen zijn met grond. Maandag gaan we weer verder. Het weer is perfect. Dus haast maken hoeft nu niet.

Dinsdagmiddag 16 September de laatste aardappels gerooid. Door de mindere opbrengst en een schoon produkt was de bewaring minder vol als andere jaren. Door de droogte zijn er nog heel veel aardappelen die gerooid moeten worden . In verband met rooibeschadiging wachten deze boeren af tot het gaat regenen of sommigen gaan zelfs beregenen.
Voordeel is nu wel dat de temperatuur zeer hoog is wat de kans op rooibeschadiging weer wat vermindert. Het kan alleen nog maar kouder worden.

De grond heb ik direkt na het rooien los getrokken met een woelpoot. In het aardappelland word straks begin oktober de wintertarwe weer gezaaid.
De groenbemester is eindelijk een beetje gaan groeien. De regen van een week eerder heeft er voor gezorgd dat droog liggend zaad alsnog is gaan kiemen.

7 september 2003

Dinsdag 2 September heeft Meijer het aardappelproefveld gerooid. Van alle rassen is een proefmonster meegenomen. De gele mosterd komt goed op.

7 september 2003

Oogst van Meijer aardappelproefveld.


Het kleine beetje regen van 8 mm vorig weekend heeft er voor gezorgd dat het zaad heeft kunnen kiemen. 6 september hebben we nog een bui van 5 mm gehad.
Meijer heeft 2 monsters uit de aardappels gerooid. Beide monsters komen uit op een geprognotiseerde opbrengst van 52 ton/ha. Dat is 10 % minder dan vorig jaar. Het onderwatergewicht lag rond 380 gram. Eind deze week en anders begin volgende week probeer een begin te maken met rooien.

29 augustus 2003

In het uienland heb ik in het begin van de week gele mosterd gezaaid. Daarvoor is er nog Vinasse kali van Gromes Plender gespoten. Op dit perceel komen volgend jaar weer aardappelen. Het loof van de aardappelen heb ik 25 augustus dood gespoten. De groei was eruit. En in die aardappelen die nog groen waren kwam een enkele doorwas aardappel voor. Over 2 1/2 week kunnen we gaan rooien. Als er tenmminste regen van betekenis gaat vallen, want nu is het voor aardappelen rooien veel te droog. De aardappelen zouden bij het rooien te veel beschadigen.

23 augustus 2003

Afgelopen woensdag en donderdag 20 en 21 augustus zijn de uien van het land gehaald. Het uienladen liep zonder problemen. De uien van het ras Barito zijn onder contract afgeleverd aan NO BV. De opbrengst lijkt rond de 60 ton/ha te liggen. En dat is ondanks de droogte niet slecht.

23 augustus 2003

Uien gaan de vrachtwagen in.


23 augustus is in het land waar volgend jaar de aardappels komen 25 m3 varkensdrijfmest door Jan Bakker uit Oldebroek geïnjecteerd.


Als er regen voorspelt word eind volgende week wil ik in het land nog gele mosterd zaaien. Bij de laatste proefrooiing van de aardappelen blijft de opbrengst bij 51 ton/ha steken.

15 augustus 2003

Donderdag 14 augustus zijn de uien onder droge omstandigheden gerooid. De opbrengst lijkt niet slecht maar ook niet super. Mijn schatting is rond de 60 ton/ha. Volgende week worden de uien als het weer het toelaat opgeladen.

15 augustus 2003

Uien liggen gerooid in het zwad.


In het vlasland en wintertarweland heb ik begin van de week bladrammenas gezaaid. Eigenlijk is het te droog maar met een keer wat regen komt het bladrammenas vanzelf op.
Proefrooiingen in de aardappelen die ik heb gedaan deze week laten toch nog wat groei zien. Ik heb 2 monsters genomen, 1 van 44 ton/ha en de andere met 51 ton/ha.

8 augustus 2003

Inmiddels is afgelopen maandag 4 Augustus de rest van de wintertarwe gedorsen. De opbrengst van de voertarwe ligt rond de 10,9 ton/ha.
Van de 5,5 ha wintertarwe voor de zaaizaadvermeerdering is de opbrengst 10,8 ton/ha. De opbrengst van de wintertarwe is dit jaar zeer goed. Vorig jaar was de opbrengst nog 9,4 ton/ha.


Het stro is door Van Dalen uit Swifterbant geperst en afgevoerd.

8 augustus 2003

Stro persen.


De balen vlas zijn maandag 4 augustus opgehaald. Het vlasland en tarweland heb ik deze week al losgetrokken met de woelpoot. Komende week probeer ik in dit land bladrammenas te zaaien.

8 augustus 2003

De balen met vlas worden opgehaald.


Voor de aardappels lijkt het licht uit te gaan. De laatste week is er door de extreme hitte bijna niks bijgegroeid terwijl het gewas snel veroudert. Bij de proefrooing van 5 augustus schommelt de opbrengst van de aardappels rond de 40 ton/ha. Er zit nu 88 % in de maat 40-70 mm wat bepalend is voor de tafelmarkt .

3 augustus 2003

2 Augustus is de eerste 7 ha wintertarwe gedorsen. 5,5 ha hiervan is wintertarwe voor de vermeerdering. Deze wintertarwe is in een onderlosser en een container gegaan omdat deze in opslag gaat bij Agrifirm in Emmeloord. De rest van de wintertarwe breng ik zelf met de kipwagen naar een depot van Agrifirm in Swifterbant. Deze wintertarwe gaat het voer in. Alle wintertarwe die ik teel is van het ras Bristol. Maandag 4 Augustus gaat het restant van de wintertarwe gedorsen worden.

3 augustus 2003

Lossen van de wintertarwe uit de kipwagen.

3 augustus 2003

Wintertarwe gaat de onderlosser in.


2 Augustus is ook het vlas in balen geperst.

3 augustus 2003

Vlas in balen persen.

3 augustus 2003

Vlas in balen persen.


De tweede proefrooing van de aardappelen op maandag 28 Juli bracht 39 ton/ha op. De kwaliteit is goed.

25 juli 2003

Het vlas is nog een keer gekeerd om ook de onderkant van het vlas goed te laten roten.

25 juli 2003

Met deze machine word het vlas nog een keer gekeerd.


Afgelopen maandag 21 Juli heb ik de eerste proefrooiing in de aardappels gedaan. De opbrengst die ik bemonsterd heb ligt rond de 33 ton per ha. De kwaliteit is nog zeer goed. Nog geen doorwas.

20 juli 2003

Lekker twee weken met de vouwwagen in Drenthe geweest. Mijn vader heeft in die tussentijd het bedrijf waargenomen. 12 Juli is het vlas getrokken. Dit is 20 dagen eerder dan vorig jaar. Het vlas moet nu eerst dauwroten voordat het opgeperst word.


Het lijkt als het warme weer zo doorgaat een vroege oogst voor de meeste gewassen te worden. De tarwe komt ook een week eerder als vorig jaar. Terwijl ook de uien al gaan strijken.

20 juli 2003

Wintertarwe op 19 juli 2002.

20 juli 2003

Wintertarwe op 20 juli 2003.

27 juni 2003

Het begint behoorlijk droog te worden. Sinds 19 Juni is er geen regen van betekenis meer gevallen. Tot dusver is er in Juni 36 mm water gevallen.
Ondanks het droge en warme weer hebben de gewassen er nog niet veel van te lijden gehad. De structuur van de grond is dit jaar goed zodat de wortels van de gewassen het water goed kunnen opzoeken.