8 augustus 2003

8 augustus 2003

Inmiddels is afgelopen maandag 4 Augustus de rest van de wintertarwe gedorsen. De opbrengst van de voertarwe ligt rond de 10,9 ton/ha.
Van de 5,5 ha wintertarwe voor de zaaizaadvermeerdering is de opbrengst 10,8 ton/ha. De opbrengst van de wintertarwe is dit jaar zeer goed. Vorig jaar was de opbrengst nog 9,4 ton/ha.


Het stro is door Van Dalen uit Swifterbant geperst en afgevoerd.

8 augustus 2003

Stro persen.


De balen vlas zijn maandag 4 augustus opgehaald. Het vlasland en tarweland heb ik deze week al losgetrokken met de woelpoot. Komende week probeer ik in dit land bladrammenas te zaaien.

8 augustus 2003

De balen met vlas worden opgehaald.


Voor de aardappels lijkt het licht uit te gaan. De laatste week is er door de extreme hitte bijna niks bijgegroeid terwijl het gewas snel veroudert. Bij de proefrooing van 5 augustus schommelt de opbrengst van de aardappels rond de 40 ton/ha. Er zit nu 88 % in de maat 40-70 mm wat bepalend is voor de tafelmarkt .