12 maart 2001

De laatste aardappels zijn afgelopen woensdag 7 Maart afgeleverd.
Al met al ging het afleveren vlot. De afzet is goed. Nu de prijs nog. Deze doet nog niet veel. Met prijzen van rond de 10 cent/kg is de teelt verre van rendabel.
Ik heb dit jaar wel een groot deel voor een vaste prijs wat uiteindelijk het gemiddelde wat opkrikt. Het andere deel zit in een pool.
Prijzen van rond de 20 cent/kg maakt de teelt van aardappelen pas rendabel.
Vanmiddag (12 Maart) zijn mijn aardappels getarreerd. Dit tarreren bepaald uiteindelijk de netto opbrengst.
Door de slechte structuur van de grond van het afgelopen jaar waren er veel kluiten (stukken grond) in de aardappelbewaring meegekomen. Dit was goed te merken aan de 9,5 % grond tarra.
Het voer % viel mij nog mee, 4,2 % . (Het aandeel halve,groene en misvormde aardappelen in de partij).De uiteindelijk netto opbrengst per ha was oogst 2000, 57 ton/ha.
Voor het ras Turbo is dit redelijk goed.
De wasbaarheid (het uiterlijk van de aardappelen na het wassen) viel tegen. Voor een klein deel van de partij kon ik nog premie krijgen, maar de rest viel daar buiten. Het uiterlijk van de aardappel gaat vooral achteruit in de bewaarplaats. Vocht is dan meestal funest. Hierdoor komen schimmelziektes als zilverschurft op de aardappel terecht.
Snel drogen van de aardappelen na het inschuren is dan ook van groot belang.
Vorige week dinsdagochtend (6 Maart) heb ik nog zomergerst gezaaid van het ras Barke. Deze heb ik over de vorst gezaaid als kopakkers voor de uien langs.
De uien worden later gezaaid (begin April).
Door de hogere temperaturen begint de Winter tarwe nu ook goed te groeien. Alleen er staan te weinig planten dit jaar, dit komt niet ten goede van de opbrengst. Er is veel zaad ongekiemd gebleven.

28 februari 2001

Vandaag 28-02 zijn de eerste drie autos aardappelen afgeleverd. Naar schatting zitten in mijn aardappelbewaarplaats zo’n 650 ton aardappels.
Op een vrachtauto gaan tussen 33 en 40 ton aardappels.De aardappels worden met een speciale opschepmachine via transportbanden op de vrachtauto gebracht.

24 februari 2001

Komende week dinsdag of woensdag gaan de eerste aardappels weer uit de schuur.
De aardappels gaan met vrachtwagens naar Meijer in Swifterbant waar ze gewassen en gesorteerd worden voordat ze naar de supermarkt of eventueel voor export weggaan. De helft van de box met aardappelen ben ik nu aan het opwarmen van 7 graden naar zo’n 15 graden. Beschadigingen en blauwverkleuring van de aardappels word zo tegen gegaan.
Voor het opwarmen gebruik ik propaangas. Met twee kachels warm ik de aardappels dan op. Achter de schuur staat een grote gastank van Robogas uit Nijkerk waar de gas uitgehaald word.

16 februari 2001

Op dit moment heb ik het bouwplan voor dit jaar wel weer bijna rond. De meeste gewassen die ik vorig jaar teelde, verbouw ik dit jaar weer.
Voor vlas heb ik ook dit jaar weer ca 6 ha in de planning. Het gewas vlas is mij afgelopen jaar goed bevallen. Je houd er mooie grond aan over.
Doperwten komt dit jaar weer terug met 5,5- 6 ha.
Ondanks de stelling op dit moment van de NLTO ( De landbouworganisatie van Noord Nederland) om onder de kostprijs geen aardappelcontracten te tekenen, had ik in december 2000 al een aardappelcontract afgesloten bij Meijer in Swifterbant.
De contracten voor het ras Turbo zijn hetzelfde als vorig jaar. De Turbo word gebruikt als tafelaardappel.
Door het overschot van de aardappels op dit moment toch iets tegen te gaan ga ik geen kopakkers meer planten voor de aardappels.
Vaak geven deze kopakkers veel problemen met het rooien omdat erbij mij veel spuitsporen in liggen.
Grondtarra en kwaliteitsverlies zijn dan de gevolgen. De aardappeloogst kan ook vlotter verlopen.
Komend jaar ga ik 3,5 ha uien zaaien van het ras Red Baron. Deze uien gaan direct na de oogst vanaf het land weg.
Red Baron is een roodschillig ras.
De Wintertarwe beperkt zich dit jaar tot 8,5 ha van het ras Drifter.
Voor Zomergerst is 3,5 tot 4 ha gepland. De granen teel ik voor ACM.
De suikerbieten krijgen een areaal van rond de 8,5 ha.
Doordat vlas komend jaar ook bij de MacSharry regeling hoort is het voor mij interessant om 10% van het graanareaal (zomergerst+wintertarwe) en vlas, in braak te leggen.
Door de nieuwe regeling die mbt de 10 m zone nog niet helemaal duidelijk is wacht ik nog even met de invulling van waar die braakpercelen op het bedrijf komen te liggen.
Voor mij zou dat neerkomen op ca. 1,8 ha braakgrond.
De wintertarwe begint nu een beetje te groeien, maar of er genoeg planten staan is nog de vraag, sommige zaadjes moeten nog kiemen.

11 februari 2001

De laaste twee weken door de vele sneeuw behoorlijk nat geworden.
Na de dooi van de sneeuw van vorige week, stonden er hier toch her en der een paar plassen water op het land. Ook op het tarweland, wat gespit en gezaaid is, stond water. De tarwe komt nu veel op.
De takken die overgebleven zijn van het zagen van de bomen hebben we versnipperd. Deze versnipperaar heb ik gehuurd bij De Nieuwstad uit Lelystad.

21 januari 2001

Afgelopen zaterdag heb ik een deel van de erfsingel om de boerderij uitgedunt.
In de singel staan nogal veel grote bomen die elkaar beconcurreren wat ten koste gaat van jonge nieuwe bomen.
Belangrijk is dan dat er wat grote bomen uit de singel gehaald moeten worden.
Het jonge spul kan dan weer goed verder groeien.
Kennissen en familie hebben me geholpen met zagen. Omdat de grond door de vorst nu nog hard was konden we de dikke bomen via het land afvoeren en op het erf verder inkorten. Tevens krijgt de grond vlak achter de singel weer meer zonlicht. Zodat de gewassen daar ook beter kunnen groeien.
In 1 dag is er veel gezaagd maar het karwei is nog niet klaar. Bij een nieuwe vorstperiode hoop ik de rest te kunnen doen.
De vorstperiode van de afgelopen week heeft er voor gezorgd dat de grond tussen de 15-20cm is ingevroren.
Dit had de grond ook wel nodig. De structuur van de grond word hier zeker beter van. Ook aardappelopslag wat problemen kan geven in volggewassen heeft een grote tik gehad.

15 januari 2001

Dankzij de vorst van de laatste dagen heb ik het laatste stukje land naast het bedrijf kunnen laten spitten door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. De vorst was wel net uit de grond maar het spitten ging toch goed.
Stukjes kopakker heb ik s’avonds nog een keer over de vorst vlak gecultert.

Deze week gaat 1 van mijn tractors, een Fiat 680, onder het mes. De tractor staat nu bij Mechanisatiebedrijf Weevers in Swifterbant.
Het probleem is dat de aftakas niet meer uit werking te halen is. Om dit probleem te herstellen moet de tractor doormidden om er bij te kunnen komen.

5 januari 2001

Komende weken staan in het teken van het bezoeken van allerlei vergaderingen. Door de toenemende regels en papieren rompslomp moeten we steeds meer dingen goed weten . Dat houd in steeds meer administratie. Door die vergaderingen worden we weer wat wijzer.
Tevens ben ik op dit moment bezig met de Hygienecode voor akkerbouwbedrijven.
Dit is een systeem om de voedselveiligheid te garanderen. Door bedrijfsprocessen te verbeteren probeer ik hygienisch te werken.
Dit word voor ons, als primaire productiebedrijf, steeds belangrijker om niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor bepaalde calamiteiten.
Dit houd oa in ,dat in opslagplaatsen van produkten zoals aardappelen geen glas in dat produkt mag komen. Ook kwikthermometers mogen niet in het produkt zitten. Dus moeten er aanpassingen gedaan worden op het bedrijf zoals het plaatsen van beschermkappen om die lampen.
Ook tijdens de teelt moet aan allerlei dingen worden gedacht. Dus geen vervuilde grond. Machines goed schoonhouden. Bemesting en gewasbescherming registreren etc.
Dit alles moet opgeschreven worden in een Handboek. Daar staat oa ook in wat er moet gebeuren als er een calamiteit is en hoe deze opgelost word.
Een onafhankelijk keuringsinstantie controleert of de regels goed nageleefd worden.
De winter is ook een periode om te kijken of de machines en trekkers na het oogstseizoen nog mankementen hebben.
De trekkers krijgen een onderhoudsbeurt en ook aan sommige machines moet nog wat gebeuren om deze voor het nieuwe seizoen zonder problemen in te kunnen zetten.