5 januari 2001

Komende weken staan in het teken van het bezoeken van allerlei vergaderingen. Door de toenemende regels en papieren rompslomp moeten we steeds meer dingen goed weten . Dat houd in steeds meer administratie. Door die vergaderingen worden we weer wat wijzer.
Tevens ben ik op dit moment bezig met de Hygienecode voor akkerbouwbedrijven.
Dit is een systeem om de voedselveiligheid te garanderen. Door bedrijfsprocessen te verbeteren probeer ik hygienisch te werken.
Dit word voor ons, als primaire productiebedrijf, steeds belangrijker om niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor bepaalde calamiteiten.
Dit houd oa in ,dat in opslagplaatsen van produkten zoals aardappelen geen glas in dat produkt mag komen. Ook kwikthermometers mogen niet in het produkt zitten. Dus moeten er aanpassingen gedaan worden op het bedrijf zoals het plaatsen van beschermkappen om die lampen.
Ook tijdens de teelt moet aan allerlei dingen worden gedacht. Dus geen vervuilde grond. Machines goed schoonhouden. Bemesting en gewasbescherming registreren etc.
Dit alles moet opgeschreven worden in een Handboek. Daar staat oa ook in wat er moet gebeuren als er een calamiteit is en hoe deze opgelost word.
Een onafhankelijk keuringsinstantie controleert of de regels goed nageleefd worden.
De winter is ook een periode om te kijken of de machines en trekkers na het oogstseizoen nog mankementen hebben.
De trekkers krijgen een onderhoudsbeurt en ook aan sommige machines moet nog wat gebeuren om deze voor het nieuwe seizoen zonder problemen in te kunnen zetten.