30 juli 2022; uien, ras is Hyway

Bouwplan 2023

Het bouwplan voor 2023 is weer gereed.

Ons bedrijf is ca. 48,5 ha groot en heeft 5 hoofdpercelen.  De gewassen rouleren over deze hoofdpercelen. Op elk hoofdperceel staat in ons geval 1 gewas, na een jaar gaat dit gewas naar een ander perceel. Deze roulatie duurt 5 jaar, dan komt het gewas weer op het eerste perceel terecht. Ook wel bouwplan of vruchtwisseling genoemd. Ons bouwplan heeft dus een rotatie van 1 op 5.
Een akker waarop elk jaar hetzelfde gewas wordt verbouwd brengt minder op. Bodemdieren zoals aaltjes en ook bepaalde schimmels kunnen dan schade geven aan het gewas. Tevens moet de grond na intensieve teelten zoals aardappelen en suikerbieten herstellen. Tarwe is zo’n gewas die de grond goed doet herstellen, omdat de wortels van dit gewas de grond weer los maakt. Tevens levert het stro van de tarwe veel organische stof op waar de bodem erg blij mee is. Daarom wisselen we de volgorde af waarin we de gewassen verbouwen.

Er zijn een paar kleine veranderingen. We telen in 2023 iets meer wintertarwe en minder uien.

Ik teel wat minder uien, omdat op 1 perceel waar in 2018 uien stonden, ik behoorlijk wat problemen had met de ongrijpbare bodemschimmel Fusarium. Normaal zouden hier 10 ha uien komen te staan, maar nu ga ik naar de helft van dat areaal toe. Op de helft van dit perceel zaai ik 2 rassen Hygate en Hysky die wat doen tegen Fusarium.

Verder komen de sojabonen weer terug in het bouwplan. In 2022 konden we niet op tijd zaaizaad geleverd krijgen waardoor er i.p.v. sojabonen, stamslabonen zijn geteeld.

Door het nieuwe GLB landbouwbeleid is het nog wel wat gepuzzel om het bouwplan voor elkaar te krijgen. Helemaal definitief zijn de oppervlaktes daarom ook nog niet.
Meer over het nieuwe landbouwbeleid wat vanaf 2023 in gaat klik hier.

Het bouwplan is nu;

Aardappelen (frites), ras is Innovator, 8,6 ha.
Zaaiuien, rassen zijn Hygate en Hysky, 5,4 ha.
Wintertarwe, rassen zijn Spearhead (voertarwe) en KWS Extase (baktarwe), 11,3 ha.
Suikerbieten, ras Yukon en SES VanderHave proefveld, 9,15 ha.
Peterselie, 4,95 ha.
Sojabonen (vers), 4,1 ha.
Agrarisch natuurbeheer, 3,5 ha.

Hieronder de plattegrond van de percelen in 2023. Voor de overige bouwplannen in voorgaande jaren klik hier.

Bouwplan 2023