27 februari 2023; kippenmest ontvangen

Kippenmest ontvangen

Maandag 27 februari heb ik 2 vrachten kippenmest ontvangen van Jan Bakker uit Oldebroek. Totaal heb ik ca. 70 ton ontvangen. Deze mest ligt tijdelijk op de asfaltplaat bij de windmolen.
De kippenmest wordt straks in het voorjaar uitgereden op het perceel waar de fritesaardappelen komen te groeien. In de kippenmest zit o.a. veel organische stof, stikstof, kalium en fosfaat. Goed om de aardappelen op te laten groeien.
Naast de kippenmest gebruik ik ook nog kunstmest op het perceel aardappelen om aan de behoefte van de aardappel aan stikstof in het seizoen te voldoen.