Laatste proefrooiing aardappelen

15 september een laatste proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

Te zien in onderstaande tabel is dat de aardappels de laatste 2 weken niet zoveel meer bijgegroeid zijn. Opvallend met dit ras is dat er enkele grote aardappelen misvormd zijn. Het lijkt op een soort van doorwas. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst een klein beetje beter.

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

Derde proefrooiing aardappelen

29 augustus de derde proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

Te zien in onderstaande tabel is dat de aardappels in 1 week flink zijn gegroeid. Volgende week ga ik weer een proefrooiing doen.

29 augustus 2017; derde proefrooiing aardappelen

 

Eerste proefrooiing uien

Vanmiddag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald.  Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 8,8 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden. Na aftrek van die 15 % kom ik nu op een opbrengst van ca. 71 ton/ha (714000 kg/ha). Dat is beter dan afgelopen jaar.De grofte van de uien, belangrijk voor na welke bestemming ze bij de afzet kunnen gaan, is ca. 55 % boven de 60 mm. Omdat het loof nog wel wat groen is kunnen er de komende week nog wel wat kilo’s bij groeien.

Wel zie je per dag het uienloof snel achteruit gaan. Dit komt vooral door aantasting van tripsen. Dit zijn insecten die heel lastig te bestrijden zijn in de uien. We kennen de trips ook wel als de onweersbeestjes die bij warm benauwd weer veel voorkomen.
Tripsen zijn 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt.Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud van de buitenste cel lagen van het blad leeg. Doordat de uitgezogen cellen met lucht worden gevuld, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant. (bron: Groenkennisnet )

De uien zijn ca. 2 weken verder in ontwikkeling dan vorig jaar. Dat komt omdat we de uien al vroeg hebben kunnen zaaien en de maand juni was een prachtige groeimaand voor de uien met veel zonuren en goeie temperaturen. Zoals ik het nu zo bekijk zullen de uien halverwege volgende week gerooid worden. Althans als het weer het natuurlijk toe laat.

Hieronder de proefrooiingen van de laatste jaren:

 

23 augustus 2017; proefrooiing uien, ras is Dormo

Tweede proefrooiing aardappelen

22 augustus de tweede proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

Zoals het nu lijkt, is de opbrengst op dit moment vergelijkbaar met het jaar 2013. Ramos is qua opbrengstpotentie namelijk vergelijkbaar met het ras Eurostar.

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

14 augustus 2017; eerste proefrooiing aardappelen

Eerste proefrooiing aardappelen

14 augustus de eerste proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

14 augustus 2017; eerste proefrooiing aardappelen

De opbrengst is sinds 2013 niet meer zo laag geweest rond dit tijdstip. Ik had door het vroege warme voorjaar een betere opbrengst verwacht. De aardappels kunnen overigens nog wel 4 weken flink groeien.

14 augustus 2017; eerste proefrooiing aardappelen

Hieronder de tabel met opbrengstmetingen van 2012 t/m 2016

14 augustus 2017; eerste proefrooiing aardappelen

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2017

Gewasgroeivergelijking begin juni 2011 t/m 2017

Weekoverzicht 28 mei 2017

Door het warme weer van de laatste dagen groeien de gewassen hard. Zaterdag 27 mei een warme dag met een maximum temperatuur van 31,7 graden. Tot dusver de warmste dag van het jaar. Afgelopen maand is er in totaal 30 mm neerslag gevallen. Nu de gewassen hard groeien zal wat regen welkom zijn.

Op dit moment zit de bewaring nog vol met ca. 600 ton uien en 500 ton aardappelen. De uien zijn inmiddels verkocht door Stichting Uienpool Flevoland. Nu is het wachten tot de koper ze binnen 2 weken op gaat halen. De markt van de uien is zeer slecht te noemen. De prijzen zijn nu rond 1-2 eurocent/kg. De uienprijs is gezakt van rond de 15 eurocent/kg in november naar nu dus tot 1-2 eurocent/kg.  De export loopt dit jaar vanaf begin 2017 moeizaam. De uien die ik heb zitten zijn verder kwalitatief nog wel erg mooi. Het zijn de laatste uien die Stichting Uienpool Flevoland heeft verkocht.


De aardappelen liggen ook nog in de bewaring. De planning is dat deze in de maand juni afgeleverd worden. De prijs van de aardappels is in tegenstelling tot de uien wel goed.


Weevers uit Swifterbant heeft vorige week de spuitmachine gekeurd. De keuring moet elke 3 jaar gebeuren.
Meer info over de spuitkeuring.

Weekoverzicht 28 mei 2017


Imkerij de Flevobij uit Swifterbant heeft net als in 2015 en 2016 een bijenkast bij de akkerranden neergezet. Inmiddels bloeien de meerjarige akkerranden langs ons bedrijf al. Vooral phacelia, magriet, gele mosterd, korenbloem en klaproos staan nu in bloei. Hopelijk kunnen we dit jaar weer lekkere Harrysfarm honing oogsten.

Weekoverzicht 28 mei 2017

 

17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.

14 juli 2016: gewasgroei in beeld

Er is voldoende vocht dus de gewassen groeien lekker door. De phytopthora in het aardappelperceel is gelukkig onder controle.

Op dit moment kan ik geen nieuwe phytophthora aantasting vinden in het perceel. Gelukkig maar. De grote hoeveelheden neerslag (40-60 mm) die 12 juli rond Dronten en Biddinghuizen zijn gevallen hebben wij gelukkig niet gehad. Hier hadden we ca. 20 mm. Deze maand juli zitten we totaal op 37 mm.

De wintertarwe rijpt nu snel af. De wintertarwe is iets verder vergeleken met 2015. Zie foto’s hieronder. De oogst in 2015 startte op 5 augustus.

14 juli 2016: gewasgroei in beeld

14 juli 2016: gewasgroei in beeld