26 augustus 2022; proefrooiing uien

Proefrooiing uien 2022

26 augustus is uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc. van 15 % aangehouden.
Ik teel 1 ras, namelijk Hyway. Volg hier de gewasgroei van de uien in 2022.

De opbrengst is slecht. We komen netto aan een opbrengst van 41 ton/ha. De opbrengst is wel beter als in 2018. Dat was wel een heel slecht, maar net als nu, een heel droog jaar.
De opkomst was dit jaar al onregelmatig. Met Pinksteren hebben we hier veel water gehad en daarna is er maar erg weinig water meer gevallen.

19 juli hebben de uien door het hele warme, droge, schrale weer een flinke klap gekregen. De uien zijn eind juli en 12 augustus wel 2 maal met 20 mm beregend. Het had eigenlijk nog voor de warmte van 19 juli moeten gebeuren. Alleen toen was het zoutgehalte (EC) van het water veel te hoog. Later is dat gezakt.

26 augustus 2022; proefrooiing uien

Hieronder de uitslag van de proefrooiing en de uitslagen van proefrooiingen die in eerder jaren zijn gedaan.

26 augustus 2022; proefrooiing uien