15 november 2023; Deelnemers bijeenkomst BIMAG nachtvlinders

BIMAG deelnemersbijeenkomst

Donderdagmiddag 16 november stond deBIMAG deelnemersbijeenkomst op de agenda. Deze werd door LTO en de Vlinderstichting georganiseerd in Leusden. Als  deelnemer van de BIMAG nachtvlindertellingen werden we uitgenodigd bij Hoeve De grote Zandbrink te Leusden.

15 november 2023; Deelnemers bijeenkomst BIMAG nachtvlinders

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project hebben de afgelopen vier jaar 115 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. De komende vijf jaar wordt BIMAG voortgezet en willen we elk jaar met 150 agrarische bedrijven vlinders monitoren. (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/)

Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland. Hoe de tellingen gedaan worden heb ik eerder verteld in dit artikel.

Tijdens de deelnemersbijeenkomst in Leusden werden we op de nodig gebracht over de hoeveelheid landelijk gemonitorde nachtvlinders en de verschillende soorten die door deelnemers waargenomen zijn. Tevens kregen we een mooie presentatie van ecoloog Celine Roodhart hoe je nog vlinderviendelijker kan boeren.


Dit jaar heb ik zelf 314 nachtvlinders waargenomen waarvan 56 verschillende soorten. Zelf wist ik, voordat ik meedeed, niet dat er zoveel soorten nachtvlinders waren.

Leuke soorten die ik dit jaar waargenomen heb zijn de katoendaguil en de populierenpijlstaart vlinder. De katoendaguil heb ik 3 maal waargenomen en zou zelfs een weinig voorkomende nachtvlinder te zijn. Leuk om zo’n soort dan te vangen. De populierenpijlstraat heb ik 2 maal waargenomen. Komend jaar ga ik ook weer nachtvinders monitoren.