4 maart 2023; Demo Vaderstad Carrier crosscutter

Demo Vaderstad Carrier Crosscutter

Zaterdag 4 maart heb ik van De Nieuwstad uit Lelystad een demomachine mogen gebruiken. In dit geval een Vaderstad Carrier Crosscutter schijveneg. De Carrier is een schijveneg die gebruikt kan worden voor het maken van een goed zaaibed en om met hoge snelheid een voorbewerking te realiseren. De machine is 3 meter breed.
In ons bedrijf werken we al met een Evers Ovlac schijveneg. Hiermee heb ik eerder al 2 percelen voorbewerkt, zie de eerdere nieuwsberichten. Dit is een hele andere machine. Deze machine is niet uitgerust met schijven maar met de zogenaamde CrossCutter Disc. Met deze disc kun je ondiep werken.
Meer info over de schijveneg is hier te vinden.

De machine heb ik gebruikt op het perceel waar in 2022 peterselie stond. Aan dit perceel is na de laatste oogst van half oktober niks meer gebeurt. De meeste peterselie is afgevroren deze winter, maar een deel is overgebleven.
Met een snelheid van 13,5 km/uur ben ik schuin over het perceel gereden om zoveel mogelijk nog groene peterselie kapot te eggen. Deels is dit niet gelukt. Als je het goed wil doen zou je nog een keer tegenovergesteld schuin moeten eggen. Omdat hier pas in mei sojaboontjes komen te groeien wilde ik dat niet doen, omdat de grond dan wel heel fijn komt te liggen en dan bij veel neerslag kan verslempen. Al met al is de eerste indruk om met deze machine te werken erg positief. Vergeleken met onze Evers Ovlac schijveneg is het een compactere machine die in korte tijd veel aan kan.

Hieronder het resultaat na bewerking met de Vaderstad Carrier CrossCutter schijveneg.