30 augustus 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Peterselie oogst derde snede

Maandagavond 29 augustus en dinsdagochtend 30 augustus heeft loonbedrijf Koster  de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf gemaaid.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

De groeiomstandigheden zijn dit jaar perfect voor de peterselie. Het beregenen heeft goed geholpen, want in 3 weken tijd is de derde snede al weer gemaaid. Verder wordt er door de oogstmachine niet veel schade aangericht. Als het te nat is om te oogsten dan kan de oogstmachine de rijsporen zo beschadigen dat daar geen peterselie meer groeit. Tot dusver is dat niet het geval.
Een vierde snede zit er dit jaar nog wel in. Dat zou dan over 3-4 weken weer het geval zijn.