9 augustus 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Peterselie oogst 2e snede

Dinsdag 9 augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

De omstandigheden om te oogsten zijn perfect. De vaste rijsporen waar de oogstmachine rijdt, geven nu het zo droog is,  geen schade. De peterselie heeft door de droogte wel meer moeite om te groeien. Uiteindelijk komt er wel een mooi product af.