23 maart 2022; zaaibed bereiding perceel suikerbieten

Zaaibed bereiding perceel suikerbieten

Het perceel waar de suikerbieten komen is 22 en 23 maart voorbewerkt. Dit doen we met de Steyr 6150 Impuls en de Steketee sneleg combinatie. Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

23 maart 2022; zaaibed bereiding perceel suikerbieten
De ploegsneden voor het bewerken met de sneleg.


Het lukt niet om het perceel in eenmaal zaaiklaar te leggen. Later gaan we met dezelfde combinatie er nog een keer over heen.


23 maart 2022; zaaibed bereiding perceel suikerbieten

Aan meeuwen geen gebrek. Er is genoeg bodemleven waar de meeuwen zich aan te goed doen.