24 maart 2022; bemesten uien en suikerbieten

Uien en suikerbieten bemesten

Donderdag 24 maart de percelen suikerbieten en uien bemest met KAS (Kalkammonsalpeter) stikstof meststof. De percelen had ik eerst al eenmaal voorbewerkt met de sneleg.

De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen later in het groeiseizoen nog een bemesting.  Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Er was bijna geen wind.

Bij de tweede maal dat de percelen voorbewerkt worden kan de kunstmest mooi ingewerkt worden.