22 juli 2021; gewasgroei uien; ras is Hyway

Bouwplan 2022

Het bouwplan voor 2022 is weer rond. Het is qua gewassen hetzelfde bouwplan als in 2021. Alleen de hoeveelheid ha’s per gewas verschilt elk jaar iets.

Ons bedrijf is ca. 48,5 ha groot en heeft 5 hoofdpercelen. De gewassen rouleren over deze hoofdpercelen. Op elk hoofdperceel staat in ons geval 1 gewas, na een jaar gaat dit gewas naar een ander perceel. Deze roulatie duurt 5 jaar, dan komt het gewas weer op het eerste perceel terecht. Ook wel bouwplan of vruchtwisseling genoemd. Ons bedrijf heeft een bouwplan van 1 op 5. Een akker waarop elk jaar hetzelfde gewas wordt verbouwd brengt minder op. Bodemdieren zoals aaltjes en ook bepaalde schimmels kunnen dan schade geven aan het gewas. Tevens moet de grond na intensieve teelten zoals aardappelen en suikerbieten herstellen. Tarwe is zo’n gewas die de grond goed doet herstellen, omdat de wortels van dit gewas de grond weer los maakt. Tevens levert het stro van de tarwe veel organische stof op waar de bodem erg blij mee is. Daarom wisselen we de volgorde af waarin we de gewassen verbouwen.

Dit zijn de gewassen die we in 2022 weer gaan telen: (Klik op de link voor meer info over het gewas)

Bouwplan 2022 Harrysfarm

Om te zien wat we sinds 2002 op ons akkerbouwbedrijf geteeld hebben klik hier voor de bouwplannen.


Hieronder laten we in ca. 11 minuten zien hoe het jaar 2021 van zaai tot oogst en meer verliep.