30 augustus 2021; proefrooiing uien

Proefrooiing uien 2021

30 augustus is uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc. van 15 % aangehouden.
Ik teel 1 ras, namelijk Hyway. Volg hier de gewasgroei van de uien in 2021.

De opbrengst is stukken beter dan de jaren 2020, 2019 en 2018. De opbrengst is vergelijkbaar met 2017.
De opkomst was dit jaar erg goed. Na een koude periode in het voorjaar, groeiden de uien in de zomer lekker door. Gematigde zomertemperaturen en voldoende vocht zorgden daarvoor. Op het einde (laatste 2 weken) zijn de uien wel hard gaan slijten. Schimmelziektes zoals o.a. Valse Meeldauw zijn daar een oorzaak van.

 

Hieronder de uitslag van de proefrooiing en de uitslagen van proefrooiingen die in eerder jaren zijn gedaan.

30 augustus 2021; proefrooiing uien