1 augustus 2021; akkerrand in bloei

Akkerrand in bloei

De dit voorjaar opnieuw ingezaaide akkerrand langs de Elandweg staat nu mooi te bloeien. 21 april is deze akkerrand gezaaid. De akkerrand valt onder het ANLb, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief. Wij zijn een coöperatie door en voor boeren. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland en daarnaast zijn wij gebiedspartner voor diverse partijen. (Bron; Het Flevolandschap Agrarisch Collectief).


1 augustus 2021; akkerrand in bloei


In de akkerrand is in mei ook een demoveld van 16 verschillende bloemenmengsels van diverse zaaizaad leveranciers gezaaid. Dit is een demoveld aangelegd door het Flevolands Agrarisch Collectief. 

Het demo veld is 21 april gezaaid. Zie link hier.