3 april 2021; suikerbieten land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Suikerbieten perceel voorbewerken

Vrijdag 2 en zaterdag 3 april het perceel waar de suikerbieten komen bewerkt. Dit jaar een nieuwe uitdaging, omdat het perceel waar een groenbemester mengsel van haver, wikken en bladrammenas stond, niet is geploegd. Ik ben altijd wat later dan de rest van de akkerbouwers met het zaaien van de suikerbieten, omdat er net zoals de afgelopen jaren weer een suikerbieten proefveld van SESVanderHave word gezaaid. Hun zaaien liever wat later als de buiten- en bodemtemperatuur wat beter is zodat de proeven vlotter door kunnen groeien.

Klik hier voor de gewasgroei van de groenbemester

Doordat de groenbemester door teveel sneeuw in februari niet goed is kapot gevroren besloten om begin maart de groenbemester met Roundup te spuiten.

1 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas na de vorstperiode van februari.


25 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas op 25 maart.

De grond dus voorbewerkt. Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.
Een tweede bewerking is na de regen en vlak voor het zaaien nog wel nodig om de grond zaaiklaar te maken voor de suikerbieten.