14 mei 2020; SKL spuitkeuring

SKL veldspuit keuring

Onze veldspuit is donderdagmorgen bij Weevers in Swifterbant gekeurd. Deze 3 jaarlijkse keuring wordt ook wel SKL keuring genoemd. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw. Sinds 1997 worden veldspuiten gekeurd. Eerst om de 2 jaar later is dat om de 3 jaar geworden. Weevers is een SKL erkend keuringsstation.

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten.

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 4. Meet-, regel- en controle organen
 5. Manometer
 6. Slangen en leidingen
 7. Filters
 8. Spuitboom
 9. Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 10. Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 11. Spuitgeweer/-pistool

(Bron; SKL keuring)

Hier een document voor een goede voorbereiding.

14 mei 2020; SKL spuitkeuring

Onze veldspuit is weer goed door de keuring heen gekomen.