18 en 20 april 2020; uien beregenen

Beregenen uien

Zaterdag 18 tot en met maandag 20 april zijn de uien beregend. Loonbedrijf de Lange uit Swifterbant heeft het beregenen verzorgd. De uien zijn afgelopen week in droge grond gezaaid. Met het droge weer wat voorspeld wordt hebben de uien wel water nodig om te kunnen kiemen. Sommige uienzaadjes liggen wel op de vochtige grond, maar ook heel veel uienzaadjes niet. Uiteindelijk besloten om ze te beregenen.
Het water wat gebruikt wordt om te kunnen beregenen halen we uit de Overijsselse tocht. Deze tocht ligt achter ons bedrijf. Het zoutgehalte, de EC (Electric Conductivity), van dit water is door de droogte wel hoog, namelijk tegen de 4 aan. Ook ons bronwater is zo hoog. Niet ideaal om te beregenen dus. Waterschap Zuiderzeeland meet continu de EC waarde van de tochten in Flevoland. Via deze link is dat live te volgen. Hier een artikel van de WUR over beregenen van akkerbouwgewassen.

Met een sleepslang wordt het water uit de Overijsselse tocht naar de beregeningshaspel gepompt. De slang van de haspel wordt met een trekker uitgetrokken  door een rijspoor. De uien krijgen 15 mm water. Zaterdag was de wind nog redelijk goed, maar maandag waait het erg hard bij het beregenen. Hopelijk kunnen we het bij eenmaal beregenen houden. Blijft het toch nog langer droog dan zou een tweede maal nog nodig zijn.