20 januari 2020; EC meting Overijsselse tocht

EC meting Overijsselse tocht

Waterschap Zuiderzeeland doet samen met een aantal kennisinstituten, vanuit Kennisimpuls Delta Waterkwaliteit, metingen in het afwateringsgebied van de Vuursteentocht. Het doel is beter te snappen wat de routes zijn waarop nutriënten in het water komen en wat het effect van eventuele maatregelen is. Het gebied waar de Overijsselse tocht in ligt is uiterst geschikt als onderzoeksgebied. Het landgebruik ik bijna voor 99 % agrarisch en er is geen sprake van wateraanvoer. De Overijsselse tocht is de belangrijkste zijwatergang van de Vuursteentocht.
In eerste instantie wordt alleen het zoutgehalte gemeten, EC genaamd. De term ‘EC’ is een afkorting van electro-conductivity, ofwel stroomgeleidend vermogen. Vanaf eind 2019 worden ook handmatig nog metingen verricht door het Waterschap.
Voor ons als akkerbouwer is het ook goed om te weten wat het zoutgehalte is. Bij eventuele beregening van onze gewassen wordt water uit de Overijsselse tocht gebruikt. Een te hoog EC gehalte kan bij beregenen schade geven aan het gewas.

20 januari 2020; EC meting Overijsselse tocht

20 januari 2020; EC meting Overijsselse tocht

De live EC meting van o.a. de Overijssels tocht is hier te vinden onder onderzoeksnummer EC 307.

Hier zijn overige meetpunten in Flevoland te vinden met meetpunten die het zoutgehalte meten.