22 augustus 2018; proefrooiing in uien

Proefrooiing in de uien

Vandaag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 10,5 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden.

2018 is een heel bijzonder jaar. 18 april zijn de uien onder mooie omstandigheden gezaaid. Per ha zijn 3.9 eenheden gezaaid van de rassen Dormo en Rockito. De uien kwamen rond 30 april mooi boven. De stand op 27 mei (zie onderste foto) was mooi, maar het begon toen al droog te worden. Door de wat latere zaai zijn de uien nog wat klein.

27 mei 2018; gewasgroei uien, ras is Rockito

Stand Rockito, 27 mei 2018.

29 mei viel er eindelijk regen van betekenis, zo’n 30 mm. Een perfecte regen. Donderdag 31 mei rond 14.00 uur viel er weer regen. Maar deze regen viel in een hele korte tijd, zo’n 35-40 mm. Op een deel van het perceel stonden de uien een tijdje onder water. Tevens zat er ook nog hagel in de bui, wat uiteindelijk ook nog schade af. Het water zakte op zich wel redelijk snel weg, maar de plekken waar veel water stond bleven het hele seizoen achter in groei. Ruim een week later na de regen is de grond nog losgeschoffeld.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade
Door de hagelschade stond het gewas een tijdje stil, waardoor de uien uiteindelijk niet veel loof gevormd hebben. Daarna kwam de droge periode. De uien zijn nog een paar maal beregend. In de uien komen ook regelmatig uien voor met Fusarium en later Pinkroot. Twee bodemschimmels die met warm weer goed gedijen. Vooral de hitte in combinatie met tripsschade (klein insect, onweersbeestje) de uien op het laatst snel achteruit gegaan. Dat verklaart dan ook dat door al deze factoren de uien dit jaar een 50 % lagere opbrengst geven dan in 2017. Gelukkig zijn de uienprijzen daarentegen op dit moment wel goed en dat kan financieel veel goed maken.
Doordat ik toch regelmatig Fusarium tegen kom in het perceel gaan de uien dit jaar niet de uienbewaring in. Ze gaan van het land af weg. Ik krijg wel uien van een andere akkerbouwer, waardoor de uienbewaring nog wel vol komt.

Naar Proefrooiing 2017

Naar Gewasgroei pagina uien 2018.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien


Hieronder het overzicht van de proefrooiingen de laatste 7 jaar. Het valt dit jaar niet mee om een goed beeld te krijgen van de opbrengst, omdat er binnen het perceel veel verschillen zijn.  Ik heb dit jaar daarom op 3 plekken proefrooiingen gedaan. 1 uit de Dormo, 1 uit de Rockito en een derde ook uit de Rockito. Bij de laatste staan de uien nog het mooiste. Dat blijkt ook uit de opbrengst. Die is met bruto 42 ton het hoogst. De Dormo doet het dit jaar een stuk minder dan de Rockito.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien