23 augustus 2017; proefrooiing uien, ras is Dormo

Eerste proefrooiing uien

Vanmiddag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald.  Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 8,8 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden. Na aftrek van die 15 % kom ik nu op een opbrengst van ca. 71 ton/ha (714000 kg/ha). Dat is beter dan afgelopen jaar.De grofte van de uien, belangrijk voor na welke bestemming ze bij de afzet kunnen gaan, is ca. 55 % boven de 60 mm. Omdat het loof nog wel wat groen is kunnen er de komende week nog wel wat kilo’s bij groeien.

Wel zie je per dag het uienloof snel achteruit gaan. Dit komt vooral door aantasting van tripsen. Dit zijn insecten die heel lastig te bestrijden zijn in de uien. We kennen de trips ook wel als de onweersbeestjes die bij warm benauwd weer veel voorkomen.
Tripsen zijn 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt.Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud van de buitenste cel lagen van het blad leeg. Doordat de uitgezogen cellen met lucht worden gevuld, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant. (bron: Groenkennisnet )

De uien zijn ca. 2 weken verder in ontwikkeling dan vorig jaar. Dat komt omdat we de uien al vroeg hebben kunnen zaaien en de maand juni was een prachtige groeimaand voor de uien met veel zonuren en goeie temperaturen. Zoals ik het nu zo bekijk zullen de uien halverwege volgende week gerooid worden. Althans als het weer het natuurlijk toe laat.

Hieronder de proefrooiingen van de laatste jaren:

22 augustus 2017; proefrooiing uien