22 juli 2018; uien beregenen

Uien beregenen

Door de extreme droogte en nu ook de hitte hebben de gewassen het zwaar. Vooral de uien kunnen tijdens de “bollingsfase” wel wat water gebruiken. De uien heb ik 21, 22 en 23 juli beregend. Er waren namelijk drie trekken nodig om het perceel nat te beregenen. Zelf heb ik geen beregeningshaspel. Deze heb ik ingehuurd bij een collega akkerbouwer bij Lelystad. Deze had nog tijd om onze uien te beregenen. Op de uien heb ik beregend met 30 mm water. Er is beregend met een Faber 400-110. Ze frissen er wel van op. Als de droogte aanhoud moeten ze misschien nog een keer beregend worden.