25 september 2017; suikerbieten laden

Suikerbieten laden

Maandagochtend 25 september is Post en Haveman transport begonnen met het laden van de donderdag 21 september gerooide suikerbieten. In totaal zijn er 20 volle vrachtwagens en 2 halve vrachtwagens geladen. Rond 16.00 uur in de middag waren alle suikerbieten geladen. De suikerbieten zijn naar de suikerfabriek Vierverlaten in Groningen gegaan.

Wat ik eigenlijk al verwachtte is dat dit jaar de opbrengst voor ons bedrijf een recordhoogte van netto 108 ton/ha heeft behaald. Ook het suikergehalte van gemiddeld 16.88 % is zo vroeg in het seizoen goed te noemen. Omdat ik elk jaar met de suikerbieten in de vroege levering ( afhankelijk van de planning van de suikerfabriek tussen begin september en begin oktober)  zit heb ik de magische 100 ton/ha grens nog niet behaald. Deze mooie opbrengst heeft volgens mij alles te maken met een prachtig voorjaar met veel zonuren en een perfect opkomst van de suikerbieten. In de zomermaanden was de temperatuur ook meestal wel goed met regelmatig een buitje regen. Het tarra % was 11,23. ( De aanhangende grond aan de suikerbiet en wat bladresten).

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens wordt de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is. De winbaarheid  (dit jaar 91.8) van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
*het suikergehalte
*de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
*de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.
Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.
We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2018 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra wordt er een bijdrage per ton tarra betaald.

Hoe uit de suikerbiet het suiker word gehaald is via deze link duidelijk omschreven.

Van biet tot suiker!