3 augustus 2017; sleepslangen op wintertarwe stoppel

Tarwestoppel bemest

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft donderdagochtend 3 augustus de tarwestoppels bemest met de sleepslangbemester. Op de twee geoogste percelen wintertarwe is per ha 33 m3 varkensdrijfmest van mesthandel Jan Bakker geïnjecteerd.  De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.