Bontbekplevier gespot op de uien akker

Bontbekplevier gespot op de uien akker

Dat er op de akkers van onze akkerbouwbedrijven regelmatig mooie en bijzondere akkervogels gespot worden blijkt wel uit de ontdekking die Jitty Hakkert van Werkgroep De Grauwe Kiekendief deed op ons akkerbouwbedrijf. Ze spotte een nest met 4 eieren van de bontbekplevier tussen de uien.

De bontbekplevier is eigenlijk een vogeltje wat je meer ziet in het waddengebied, maar soms ook wel in Flevoland waargenomen word. In 2014 zijn rond de 300 broedparen  waargenomen.

Meer info over de bontbekplevier.

Hieronder een filmpje van de bontbekplevier op de akker van Harrysfarm genomen met een Gopro camera. Als je goed kijkt zie je aan het einde van het filmpje ook nog een tweede bontbekplevier.


Niet alleen is er een bontbekplevier waargenomen op de uien akker, maar zelf heb ik ook nog een nest met 4 kievitseieren ontdekt. Mooi om te zien.


Een kievitsnest had ik eerder ook al waargenomen op de akker waar de aardappels komen.


Vaak neem ik mijn camera met telelens mee, zodat je tijdens het rijden met de trekker iets moois en onverwachts kunt vastleggen. Zoals hieronder een torenvalk in de wintertarwe. Niet zo gek want in dit perceel wintertarwe zitten dit jaar veel muizen.


Verder hoor je boven de wintertarwe de veldleeuwerik zingen en kom je verscheidende ander akkervogels zoals groenlingen, graspiepers etc. tegen.

Eind 2015 kwam ik tijdens het ploegen nog 2 velduilen tegen. Een prachtig gezicht. Zie artikel over de velduil in 2015.