24 april 2017; twee akkerranden ingezaaid

Maandagmiddag 24 april tussen de buien door 2 eenjarige akkerranden ingezaaid langs twee watervoerende sloten langs Harrysfarm. Ik heb al meerdere akkerranden, maar nu heb ik langs alle sloten en tochten die langs Harrysfarm liggen akkerranden ingezaaid. Dit om eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. Tevens zijn de akkerranden erg goed voor de biodiversiteit. In de akkerranden zullen tijdens de bloei veel insecten, bijen en vogels vertoeven. Veel van deze insecten kunnen dan ook schadelijke insecten zoals bladluizen in de diverse gewassen op ons akkerbouwbedrijf bestrijden. De bloeiende randen passen ook mooi in het Flevolandse landschap.

De twee eenjarige akkerranden van 3 meter breed die ik nu ingezaaid heb vallen onder Schoon Water Flevoland.
In Schoner Water Flevoland leveren verschillende telers uit Flevoland blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC (Flevolands Agrarisch Collectief) willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland.

In het zaadmengsel wat ik gezaaid heb zitten diverse soorten bloemen, kruiden en grassen.