16 oktober 2015; suikerbieten afleveren

16 oktober 2015; suikerbieten afleveren

Vroeg in de vrijdagochtend is Post en Haveman begonnen met het ophalen van de eerder gerooide suikerbieten. In totaal 25 vrachtwagens zijn er afgeleverd. De suikerbieten zijn allemaal naar de suikerfabriek van Cosun in Vierveraten vlakbij Groningen gebracht. De bietencampagne is landelijk 22 september gestart.

Hieronder een overzicht van een deel van de leveringen die ik heb gedaan.

16 oktober 2015; suikerbieten afleveren

De uitslag van de suikerbieten valt me erg mee dit jaar. De opkomst in het voorjaar was erg matig met gemiddeld 50.000 planten/ha ( moeten er liefst meer dan 70.000 zijn voor optimale opbrengst) en dan toch nog 83 ton/ha oogsten met gemiddelde suiker gehalte van 16.98 %.
Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is.
Aan de hand van die gegevens word de akkerbouwer uitbetaald.
Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is.
De winbaarheid van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
het suikergehalte
de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.

Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen.
Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.

We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2016 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald.
Voor elke % tarra word er een bijdrage per ton tarra betaald.


Hieronder korte video van het laden van de suikerbieten op Harrysfarm.


Hieronder video van Post en Haveman over bietencampagne.