24 april 2015; akkerranden zaaien

24 april 2015; akkerranden zaaien

Vrijdag 24 april zijn de akkerranden rondom Harrysfarm ingezaaid.
Dit jaar doe ik voor het laatst mee aan het project Op-Maat Flevoland. 2015 is namelijk het laatste jaar van dit project. Het project Op-Maat Flevoland is een initiatief van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland en LTO-Noord, dat zij samen met de Agrarische Natuurverenigingen in Flevoland zijn gestart, omdat de subsidie voor de Akkerrand-projecten eind 2013 eindigde en nog onzeker is hoe het Nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zal uitwerken. Ter overbrugging is er door de Provincie en het Waterschap budget vrijgemaakt om met bemiddeling van de ANV’s nog zoveel mogelijk akkerranden te realiseren en behouden. Het project loopt in 2014 en 2015. Zeker is wel dat er in 2016 ook weer akkerranden komen op Harrysfarm, maar hoe de invulling wordt is nog niet duidelijk. Dit jaar 1 zak van 22 kg aan bloemenzaad. Goed voor iets minder dan 1 ha akkerrand. 0,75 ha akkerrand op Harrysfarm is eenjarig. Een kwart ha is ingezaaid met een meerjarig mengsel. De rand is goed voor de biodiversiteit en tevens wordt doorgegaan met het streven naar vermindering van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast zijn akkerranden waardevol voor natuur en landschap. Voor ons als akkerbouwer geven de akkerranden een hele positieve uitstraling naar buiten toe. Het zaad wordt heel oppervlakkig gezaaid. Een bui regen na het zaaien zou dan ook mooi zijn. DIt jaar is langs heel Harrysfarm een akkerrand ingezaaid van minimaal 3 meter breed. Het bloemenmengsel bestaat uit de volgende bloemen, kruiden en grassen: Boekweit, Bolderik, Chrysant, Cosmea, Gele ganzenbloem, Gele kamille, Gierst, gipskruid, Hoofdjesgilia, Klaproos, Korenbloem, Luzerne, Meisjesogen, Saffloer, Zonnebloem en Zomertarwe. Vanaf eind juni zullen de eerste bloemen gaan bloeien in de akkerrand.