24 maart 2015; proefveld suikerbieten zaaien

24 maart 2015; proefveld suikerbieten zaaien

Een week eerder dan in 2014 is het suikerbieten proefveld van SES van der Have gezaaid. Het is inmiddels het 6e jaar dat er tussen mijn eigen suikerbieten een proefveld van SES van der Have word aangelegd. Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit en oogstbaarheid. Maandagochtend 23 maart word eerst de in het najaar geploegde akker met de sneleg zaaiklaar gemaakt. Na het middaguur is SES van der Have begonnen met zaaien. Dit jaar een kleine 2 ha met ca. 2000 plots (proefrassen, inclusief diverse herhalingen over het perceel) te zaaien. Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid. Dwars daarop word het proefveld gezaaid. De witte streep geeft aan wanneer de man op de zaaimachine een knop moet indrukken zodat er een proef gezaaid kan worden. Er worden 6 rijen gezaaid ( 3 meter breed) met de zaaimachine. Het zaaien van het proefveld gebeurt met een pneumatische zaaimachine die zo ingericht is dat elk zaadje op precies dezelfde afstand gezaaid word. Na elk proefje (plot) word het zaaielement automatisch leeggezogen. Het zaad word opgevangen in een opvangbakje. Zo kan men zonder vermenging het volgende proefje zaaien.