19 maart 2015; biofilter gemaakt

19 maart 2015; biofilter gemaakt

Om restvloeistoffen, die o.a. bij reiniging van de spuitmachine vrijkomen, verantwoord te kunnen afvoeren heb ik een biofilter aangelegd. In de studiegroep Veldleeuwerik heb ik samen met een aantal andere telers de vraag gesteld: Hoe ga je op een verantwoorde manier om met restvloeistoffen?. We willen voorkomen dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. In deze studiegroep hebben we verschillende methodes bekeken. De meesten in onze groep hebben gekozen voor dit biofilter.
Weevers uit Swifterbant heeft een zelfbouwpakket geleverd inclusief alle IBC’s, materialen etc. met een handleiding hoe het biofilter in elkaar gezet moet worden.
Meer info hoe het biofilter werkt.
Het complete Biofilter is ruwweg opgebouwd uit drie of meer IBC’s (1000 L vaten) die met elkaar zijn verbonden via leidingwerk. Een Biofilter bestaat uit een IBC voor afvalwater (buffer), 3 filter-IBC’s en 2 plantenbakken. Het afvalwater word met behulp van een dompelpomp omhoog gebracht naar de bovenste IBC. Het afvalwater word dan via bovenste, de tweede en derde IBC gefilterd en komt uiteindelijk in de 2 plantenbakken terecht. Hier word het gezuiverde water dan zoveel mogelijk verdampt. Om te voorkomen dat in 1 keer te veel water omhoog gepompt word zit er een tijdschakelaar op de pomp. Zo word af en toe iets afvalwater omhoog gepompt en hebben de IBC’s met filtermateriaal alle tijd om het afvalwater te filteren.