24 maart 2015; suikerbieten zaaien

24 maart 2015; suikerbieten zaaien

Nadat eerder het suikerbieten proefveld van SES van der Have is gezaaid kunnen onze eigen suikerbieten ook gezaaid worden. Het zaaien van de suikerbieten doet loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Medewerker Roelof Oomen zaait dit jaar de suikerbieten. En dat kan hij als de beste yes. Op het erf word de zaaimachine gevuld. Het ras wat gezaaid word is Kodiak. Een ras van SES van der Have. Er wordt bij het suikerbieten zaaien nog geen gebruik gemaakt van GPS om recht te kunnen zaaien. Dus moeten er nog sjalonstokken gezet worden om de eerste gang recht te zaaien. Door gebruik te maken van zogenaamde markeurs aan de zaaimachine kan de volgende gang zonder deze sjalonstokken gezaaid worden. Er worden 12 rijen tergelijkertijd gezaaid. Dat is 6 meter breed. De suikerbieten worden om de 20 cm in de rij gezaaid. Als alles boven komt zijn dat 100.000 suikerbieten/ha. Dat gebeurt meestal niet. Met 70-80.000 planten/ha zijn we ook al erg tevreden. Inclusief proefveld staan er een kleine 9 ha aan suikerbieten op Harrysfarm. Afhankelijk van het weer kunnen ze na ca. 2 weken boven komen.