22 fenruari 2015; weekoverzicht

22 februari 2015; weekoverzicht

Inmiddels al aardig op weg in februari. De wintertarwe is ver ontwikkeling. Vergeleken met 2013 is het verschil al groot.

Wintertarwe gezaaid in gewoeld suikerbietenland op 4 oktober 2014. Ras is Henrik. Er is rietzwenkgras mee gezaaid.


Wintertarwe gezaaid in gewoeld aardappelland op 6 oktober 2014. Ras is Henrik.


22 fenruari 2015; weekoverzicht

Dit is de wintertarwe stand gewas begin februari 2014. Zaaidatum 23 oktober 2013. Ras is Henrik.


Inmiddels is het suikerbieten en uien zaaizaad bezorgd. Voorlopig door een natte vrijdag (26 mm) en een nog natte week voor de boeg kan het zaad nog in de verpakking blijven zitten.  Suikerbietenzaad. Ras is Kodiak. Uienzaad. Ras is Dormo.