3 februari 2014; gewasstand wintertarwe

3 februari 2014; gewasstand wintertarwe

Een tussenstand van de gewasstand van wintertarwe op 3 februari 2014. Afgelopen herfst zijn op 2 verschillende tijdstippen de wintertarwe gezaaid. 1 perceel wintertarwe is gezaaid in het geoogste aardappelland, het andere perceel is gezaaid in het geoogste suikerbietenland. Ik heb 1 ras gezaaid, namelijk Henrik.
Hieronder de gewasstand van de wintertarwe gezaaid in gecultivaterd aardappelland. Deze tarwe is gezaaid op 22 oktober 2013. Deze tarwe is al mooi ontwikkeld. Wel is door de tot dusver zachte winter al veel onkruid zichtbaar. Tevens komen niet geoogste aardappelen al boven. Door de mini vorstperiode zullen deze nu wel kapot gevroren zijn.

Bij de rode pijlen op de foto’s hieronder is duidelijk het onkruid, muur te zien. Gelukkig kunnen we in wintertarwe de onkruiden goed chemisch bestrijden, maar dan moet de akker wel goed begaanbaar zijn. Nu is het daar nog te nat voor. Tevens is de temperatuur nog te laag.

Hieronder de gewasstand van het perceel wintertarwe gezaaid op 22 en 23 november 2013. Het land is geploegd en daarna meteen ingezaaid. Ook deze wintertarwe staat er prachtig op. Hij is wel wat minder ver ontwikkeld als de vroeger gezaaide wintertarwe hierboven.

Hieronder video van wintertarwe zaaien op 22 oktober 2013.

Hieronder video van wintertarwe zaaien op 22 en 23 november 2013.