24 april 2013; akkerranden gezaaid

24 april 2013; akkerranden gezaaid

De akkerranden op ons bedrijf zijn weer ingezaaid. Dit jaar weer iets uitbreiding. Totaal iets meer dan 1 ha akkerrand. Nu voor het derde jaar akkerranden op ons bedrijf. Ook dit jaar is het merendeel van de akkerranden voor Akkerranden Flevoland. Dit jaar word er in Flevoland ca. 100 ha ingezaaid aan akkerranden. Het voornaamste doel van de randen is om om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarnaast zijn akkerranden waardevol voor de natuur en prachtig in het landschap.

Dit jaar is er ook een akkerrand ingezaaid voor Operation Pollinator, een initiatief van Syngenta en in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik. In 2013 stelt Syngenta 500.000 m2 bloemenzaad aan akkerbouwers en fruittelers in Nederland en België beschikbaar. Met deze bloemzaadmengsels kunnen de juiste biodiversiteitsstimulerende stroken worden aangelegd om daarmee bijen en andere bestuivers te lokken. Ook vogels zullen gebruik maken van de stroken. Syngenta heeft al 10 jaar ervaring met de aanleg van deze stroken in diverse landenover de hele wereld. (bron: Operation Pollinator). De akkerranden liggen langs de sloten en langs de Vuursteentocht. Het zaadmengsel zaai ik heel ondiep bijna oppervlakkig zodat vooral de erg fijne zaden snel en makkelijker kunnen kiemen. Het zaad van Operation Pollinator zit in 1 kg zakken. Er word tussen de 20 en 25 kg per ha ingezaaid.