De stand van de wintertarwe loopt achter met die van vorig jaar en andere jaren rond 29 maart. Op de onderste foto's is goed te zien hoe de stand toen was rond dezelfde tijd als 29 maart 2013. Van 2009 is de foto gemaakt op 11 april. In 2005 is een foto gemaakt van 2 februari, toen was de tarwe al verder dan nu eind maart. Door de koude winter van 2013 ligt de tarwe qua ontwikkeling aardig achter. In alle jaren is het zaaitijdstip half oktober geweest. Als het een mooi warm voorjaar word kan de tarwe nog wel wat achterstand inhalen. Over de opbrengst zegt het nu nog niks. Maar het is wel goed te zien dat de tarwe een flinke achterstand heeft.

29 maart 2013; groei wintertarwe loopt achter

De stand van de wintertarwe loopt achter met die van vorig jaar en andere jaren rond 29 maart.
Op de onderste foto’s is goed te zien hoe de stand toen was rond dezelfde tijd als 29 maart 2013. Van 2009 is de foto gemaakt op 11 april. In 2005 is een foto gemaakt van 2 februari, toen was de tarwe al verder dan nu eind maart. Door de koude winter van 2013 ligt de tarwe qua ontwikkeling aardig achter. In alle jaren is het zaaitijdstip half oktober geweest. Als het een mooi warm voorjaar word kan de tarwe nog wel wat achterstand inhalen. Over de opbrengst zegt het nu nog niks. Maar het is wel goed te zien dat de tarwe een flinke achterstand heeft.