25 maart 2013; AM onderzoek

25 maart 2013; AM onderzoek

De Groene Vlieg uit Dronten heeft maandagochtend 25 maart grondmonsters genomen om AM op te sporen.
Aardappelmoeheid (AM) wordt veroorzaakt door aardappelcysteaaltjes. De aaltjes voeden en vermenigvuldigen zich op de wortels van de aardappelplant, die daardoor slecht groeit. Op de aangetaste wortels vormen zich cysten, die vol eieren en larven zitten. Deze cysten blijven na de oogst achter in de grond en kunnen opnieuw schade veroorzaken in volgende aardappelteelten. Opbrengstderving en valplekken zijn het gevolg. (Bron: De Groene Vlieg). Om Aardappelmoeheid te voorkomen word er na een aardappelteelt op aaltjes bemonsterd. 3 monsternemers van De Groene Vlieg lopen het perceel af en nemen regelmatig een schepje grond mee. Het perceel word in stroken bemonsterd. De grond word verzameld en word in het laboratorium van De Groene Vlieg onderzocht op de aanwezigheid van aardappelcystenaaltjes. Hier krijgen we de uitslag van. Door ook nog een soortsbepaling te doen weten we welke soort aaltje er in de grond zit. Bepaalde aardappelrassen hebben een resistentie tegen een aaltje. Als je weet welk soort aaltje je hebt kun je hier goed op in springen door het juiste aardappelras te kiezen. Aaltjes kunnen namelijk veel opbrengstschade geven.
Tergelijkertijd met het aardappelcystenonderzoek word ook bekeken of er bietencysten in de grond zitten. De bietencystenaaltjes kunnen schade geven in de suikerbietenteelt.