13 en 14 maart 2013; uien afleveren

13 en 14 maart 2013; uien afleveren

13 en 14 maart zijn de uien afgeleverd. De uien gingen dit jaar vlot achter elkaar weg. De uien heb ik in een zogenaamde bewaarpool zitten. In deze pool zitten uien van mij maar ook uien van andere telers uit Flevoland. Een poolcommissie zorgt er voor dat de uien regelmatig verkocht worden tijdens het bewaarseizoen die van november 2012 tot en met mei 2013 duurt. Zodoende word er aan het eind van het jaar een gemiddelde prijs over dat bewaarseizoen voor de uien betaald aan de telers die in de pool zitten. Zelf hoef ik ze dus niet te verkopen. Op dit moment zijn de uienprijzen rond de 9-10 cent/kg ui. Maar ze zijn eerder er al 13-14 cent/kg geweest. Misschien worden ze later in het seizoen nog wel duurder of goedkoper. De gemiddelde prijs van die verkoopmomenten word dan de prijs die ik in juni na bekendmaking van de poolprijs uitgekeerd krijg. Na afleveren van de uien word er wel een voorschot uitbetaald. Het ras wat ik vorig jaar teelde is, Hypark. Ook dit jaar ga ik dit ras weer telen. In de vrachtwagen gaat ca. 34-45 ton uien. (34.000-35.000 kg)

Commissionair Richard Bolle tarreert samen met mij de uien. Vellen, uienstaarten, rotte uien, kale uien worden eruit gehaald. Dat levert een bepaald tarra % op. Dit jaar was dat tarra %, 5,8 %. Erg laag. De uiteindelijke netto-opbrengst omgerekend per ha kwam uit op 69.0000 kg/ha. Ca. 90 % van de Nederlandse uien worden geexporteerd naar landen over de hele wereld. Ook de uien van mij gaan voor export weg. Vos Onions uit Veen heeft de uien van de pool gekocht en deze sorteert en verpakt ze om ze vervolgens te exporteren. De uien van mij gaan naar o.a. Brazilie en Libie en naar wat andere landen in Afrika.

De uienopslag is leeg en daarna netjes aangeveegd. In september van dit jaar kunnen de uien van het komende groeiseizoen er weer in opgeslagen worden.

13 en 14 maart 2013; uien afleveren