10 januari 2013; bemestingsplan gemaakt

10 januari 2013; bemestingsplan gemaakt

Donderdag 10 januari heb ik samen met een specialist Akkerbouw van Agrifirm een bemestingsplan opgesteld voor 2013. In dit plan word beschreven wat er in 2013 op de verschillende gewassen word bemest. Minerale en dierlijke meststoffen, beide word meegenomen in dit plan. Een akkerbouwer moet voldoen aan een regelgeving met gebruiksnormen. We mogen niet onbeperkt de elementen stikstof en fosfaat strooien of uitrijden. De elementen stikstof en fosfaat zijn wel belangrijk voor de groei en ontwikkeling van onze akkerbouwgewassen.
Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede opbrengst. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid. In het mestbeleid werken we met gebruiksnormen. De gebruiksnormen geven de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat aan die u mag gebruiken voor het bemesten van uw landbouwgrond. De overheid stelt gebruiksnormen voor de maximale hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest die landbouwers mogen toepassen bij de teelt van een bepaald gewas. Deze normen moeten ervoor zorgen dat een gewas niet onnodig veel meststoffen krijgt en dat er zo min mogelijk mest uitspoelt naar het grondwater. (Bron: Rijksoverheid.)
Overschrijden we de normen dan betalen we hiervoor een forse boete. Het is dus belangrijk om een bemestingsplan te maken, zodat we inzicht krijgen in de hoeveelruimte ruimte die we voor de meststoffen hebben. De rekenmodule van Agrifirm berekend uiteindelijk de hoeveelheid aan totale stikstof en fosfaat wat gebruikt mag worden op ons bedrijf.

Na het bepalen van het plan kan ik de hoeveelheid minerale meststof al in opslag nemen. Dit gebeurt in bigbags met een inhoud van 600 kg.

10 januari 2013; bemestingsplan gemaakt

Maandag 14 januari zijn de meststoffen al gebracht.