16 januari 2013; kali spuiten

16 januari 2013; kali spuiten

In de vroege ochtend is op het land waar komend jaar de consumptie aardappelen komen Kali verspoten. Loonbedrijf Van der Stelt heeft met een zogenaamde terragator de vloeibare kali uitgereden. Door de vorst is de grond hard genoeg om deze machine te kunnen dragen. De terragator nam bij mij 6 ton aan vloeibaar product mee. Er kan meer in de tank maar dan moet de grond nog harder zijn om geen schade aan de ondergrond te krijgen. Per ha is er 200 kg Kali verspoten. Door de vorst kan de terragator niet harder rijden dan 12 km/uur. De terregator stuitert dan teveel. Niet goed voor de chauffeur.

De vloeibare kali meststoffen vallen onder categorie overige organische meststoffen en wordt het meest toegepast in hoogwaardige gewassen zoals aardappelen, suikerbieten, wortelen en vollegrondsgroenten. De vloeibare kali meststoffen zijn veelal afkomstig uit fermentatieprocessen van industrieën. Kalium (K) is na stikstof de voedingsstof die door planten in de grootste hoeveelheid wordt opgenomen. Kalium heeft een gunstige invloed op de opbrengst en op de kwaliteit van gewassen. Kalium vermindert de gevoeligheid van het gewas voor droogte en (nacht) vorst en kan de schade als gevolg van sommige schimmelziekten enigszins beperken. Verder verbetert kalium kwaliteitseigenschappen als smaak, kleur, geur en houdbaarheid. (Bron: Van der Stelt BV.)