12 juli 2012: schieters

12 juli 2012: schieters

Uit de suikerbieten heb ik vorige week de schieters gehaald. Een suikerbiet is een tweejarige plant. Onder bepaalde omstandigheden kan de suikerbiet echter overgaan in een eenjarige vorm. Dan ontstaan schieters. (Bron: IRS). Als je deze zogenaamde schieters laat staan produceren ze nieuw zaad. Daar krijg je in volgteelten last van. Tevens is het geen mooi gezicht die uitstekende schieters in een perceel suikerbieten.

Meer info over schieters in suikerbieten

12 juli 2012: schieters