13 november 2011

13 november 2011

Alle percelen zijn nu omgeploegd op de kopakkers langs de tocht na, hier ligt nog uitgebaggerde slib wat nog wat moet drogen. Door het droge weer hoop ik dat ik deze week dat deel ook kan omploegen en deels inzaaien met wintertarwe.

De 2 percelen gezaaide wintertarwe worden al groen. Maar er liggen wel zaadjes bovenop die gekiemd zijn maar het nu toch moeilijk krijgen doordat het nu al een tijdje droog is. Dit geld vooral voor het geploegde bietenland. Door de stugge kleigrond kreeg ik lang niet alle zaaizaad mooi in de grond.

13 november 2011

Dit is een foto van de gezaaide tarwe in geploegd bietenland eind oktober. Hier zie je wel al groene plantjes maar ook plekken waar het plantje nog moet opkomen.