17 augustus 2008; stro nog niet geperst

17 augustus 2008; stro nog niet geperst

Het stro is nog steeds niet geperst. Elke keer dat je denkt het kan bijna valt er een bui. Doordat er gedorsen is met een combine met een breed maaibord zijn de strozwaden ook dik waardoor deze vanonder niet goed willen opdrogen. Tevens komt er per ha ook nog veel stro af.
De vooruitzichten voor deze week zijn ook niet goed. Het weer blijft wisselvallig. In de tarwestoppel moet nog mest worden ingewerkt en bladrammenas ingezaaid worden. In het ertwenland heb ik een groenbemester gezaaid namelijk bladrammenas. De uien groeien gestaag door. Ik verwacht na een proefrooing gedaan te hebben een opbrengst van 80 ton/ha of meer.
De aardappels zitten na een proefrooing op 45 ton/ha. De week ervoor had ik 42 ton/ha bemonsterd.

9 augustus 2008: De wintertarwe is er inmiddels een week af maar door het wisselvallige weer is er nog geen kans geweest om het stro te persen. Dit kan nog wel even op zich laten wachten.
De uien groeien door het vochtige weer hard. Ik verwacht een zeer goeie opbrengst. De aflandprijzen voor uien zijn hierdoor dan ook laag. Ik heb de afland uien zo’n 2,5 ha 1 week geleden inmiddels verkocht voor 6 eurocent/kg. Inmiddels is die prijs inmiddels alweer gezakt.