27 juli 2008; oregano oogst

27 juli 2008; oregano oogst

Woensdagmiddag 23 juli is de oregano gemaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. De maaier van Breure maait de oregano over 8,25 meter breed af waarna het in het zwad wordt gelegd. Na een indroogperiode wordt vrijdag 25 juli en zaterdag 26 juli de oregano opgeraapt en verhakselt. Na het volhakselen van de container, die ook gebruikt wordt als stoomcontainer wordt het oliewinningsproces gestart.
De olie wordt gewonnen met behulp van stoom die wordt geproduceerd door een stoomketel. Deze stoom wordt dan onder enige druk in de container met verhakselde oregano gebracht. Nadat de oregano is opgewarmd laat het de stoom door. De stoom die de olie meeneemt wordt afgevoerd naar een condensator. Die koelt de stoom weer af zodat het vloeibaar word. Nadat de olie is gewonnen worden er nog oliemonsters genomen op bepaling van o.a. carvacrol en thymol bestanddelen. De olie wordt op dit moment toegepast in de (vee)voeding. De olie heeft sterk anti bacteriele eigenschappen. In de diervoeding is het gebruik van preventief synthetische antibioticum sinds 2006 verboden alleen curatief mag er nog gebruikt worden gemaakt van deze middelen maar dit is nogal kostbaar. Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Die toepassingen, zoals coatings op vlees, zijn nog in ontwikkeling.Bij het stomen komt het restmateriaal weer vrij. Er wordt onderzoek gedaan om ook uit het restmateriaal nog bepaalde stoffen te halen.


Vrijdagmorgen om 1 uur is begonnen met de oogst van de doperwten. De teelt en afzet wordt georganiseerd door de Cooperatieve Verzendhandel. Deze bepaalt ook het oogstmoment van de erwten. De doperwten gaan naar conservenfabriek Coroos.
De aardappels groeien inmiddels door het weer goed door. Per plant ca. 8-10 knollen.
Komende week zal als het weer het toelaat de tarwe geoogst worden. Enkele vroege percelen tarwe in de buurt zijn afgelopen vrijdag al geoogst.