11 juli 2006: vlas trekken

11 juli 2006: vlas trekken

Vanavond is het vlas getrokken door Flevo vlas BV uit Nagele. Een machine uit Belgie is ingehuurd om het vlas te trekken.

De vlasplant wordt door speciale vlasplukmachines met wortel en al uit de grond getrokken. Vervolgens wordt de stengel tussen pletrollen doorgevoerd om zo de stengel iets te kneuzen. Dit pletten van de stengel is om de plant sneller te laten roten. De vlasplukker legt het vlas op zwaden met alle zaadbolletjes naar de zelfde zijde en de stengels evenwijdig aanelkaar. Na een aantal dagen drogen wordt het zwad gekeerd met keermachines. Door het zwad te keren verkrijgt men een goede droging van het zwad en een gelijke zonverkleuring (die later de kleur van het linnen zal bepalen) aan beide zijden van automaty online het zwad.
Nu het vlas goed gedroogd en gebleekt is door de zon kan het dauwrootproces voor het vlas beginnen. Door een aantal dagen vochtig weer bij hoge temperaturen ontstaat een microflora die afhankelijk van het weer bestaat uit schimmels of bacterien. Schimmels breken de pectine, waarmee de vezels zijn verkleefd met de houtkern af. Het proces kan zich binnen drie weken hebben voltrokken. Als de zwaden vervolgens droogliggen (wederom keren kan nodig zijn) kunnen er rondebalen van geperst worden. (Bron: Flevovlas BV).
Vanmorgen (11 juli) nog 9 mm regen gehad. Dat was een lekker regentje voor de gewassen.