4 april 2005

4 april 2005

Zaterdag 2 april heb ik vlas gezaaid bij mijzelf en bij een buurman. Het vlas teel ik voor Flevovlas BV uit Nagele. Zondag 3 april de helft van de suikerbieten gezaaid. Vandaag de rest gezaaid. De omstandigheden waren goed om te zaaien. Het ras wat ik gezaaid heb heet Shakira.

4 april 2005

Suikerbieten zaaien.


Het uienland heb ik inmiddels ook bijna zaaiklaar gemaakt met een kopeg. Maar door de regen heb het niet af kunnen maken. 5 april zouden de uien gezaaid kunnen worden. Het hangt nu af van de hoeveelheid regen of ik morgen kan zaaien. Voor het zaaien had ik al kunstmest op het uien, bieten en aardappelland gestrooid.


Eerder in de week heb ik de laatste pootaardappels van het ras Bintje opgehaald uit Biddinghuizen bij Schaap.4 april 2005

Pootgoed halen bij Schaap in Biddinghuizen.

4 april 2005

Pootgoed halen.