26 februari 2005

26 februari 2005

12 februari 2005: Afgelopen maandagmorgen heb ik over de vorst een onkruidbestrijding uitgevoerd op de wintertarwe. Door de vorst was er bijna geen insporing. De wintertarwe is door de zachte winter al goed ontwikkeld. Daarentegen het onkruid ook, vandaar dat de onkruidbestrijding al nodig was. Bij de volgende nachtvorst probeer ik de kunstmest te strooien. Afgelopen week een drukke week met vergaderingen, waaronder een Rabobank dag in Lelystad, gewasbeschermingavond van LTO, Cosun etc. Een lichtpuntje was dat de bietenprijs van afgelopen jaar goed is. De beste sinds 1998.
De uien en aardappelprijzen staan nog steeds onder druk.

20 februari 2005: Februari is een tijd om voor het nieuwe teeltseizoen grondmonsters te prikken om te kijken hoeveel stikstof er nog in de bodem zit.
Dit heet het N-mineraalonderzoek. In de herfst en winter kan nogal wat N uitspoelen door onderander regenval.
Deze week heb ik voor een aantal gewassen wat monsters genomen. Deze worden geanalyseerd door Altic (een laboratorium waar grondonderzoek word gedaan) uit Dronten. Om de gewassen optimaal te kunnen laten groeien is zo’n N-mineraalonderzoek nodig. Er word,afhankelijk van de diepte die een gewas kan wortelen, 60 cm diep geprikt. Aan de hand van de uitslagen van deze monsters word er een advies gegeven van wat er in het voorjaar aan stikstof moet worden gegeven. Een teveel aan stikstof gaat ten koste van de kwaliteit van het gewas. Van de uitslagen die ik inmiddels heb gekregen is de voorraad aan stikstof hoger als vorig jaar.

26 februari 2005: Aanstaande week worden de aardappels van het ras Maritiema afgeleverd. Deze gaan naar Schaap te Biddinghuizen waar ze voor de kleinverpakking gebruikt gaan worden. De aardappels moeten voor het afleveren eerst opgewarmt worden naar 15-16 graden om beschadigingen en blauwverkleuring tegen te gaan. Het onderwatergewicht van mijn aardappelen is bijzonder hoog waardoor dit extra belangrijk is. Het onderwatergewicht is 440 gram.

15 februari 2003

Aardappels opwarmen met propaangaskachel.