18 maart 2003: voorjaarswerkzaamheden begonnen

18 maart 2003: voorjaarswerkzaamheden begonnen

Door het prachtige droge weer van de laatste tijd zijn de voorjaarswerkzaamheden begonnen. Eigenlijk is het nog heel vroeg (normaal begin April) maar de grond is na de mooie winter optimaal om te zaaien. 18 maart ben ik dan ook begonnen met het zaaien van de uien van het ras Barito door loonbedrijf Heijboer uit Biddinghuizen. Eerst is de grond nog bewerkt met een rotorkopeg. De uien teel ik voor NO Bv op contractbasis afland.

18 maart 2003: voorjaarswerkzaamheden begonnen

Uien zaaien. (foto 2002)


Proefbedrijf PPO uit Lelystad heeft een rassenproef van vezelvlas gezaaid. Het proefveld komt tussen de gangbare vlas te staan die eind van de week nog gezaaid word. Morgen ga ik het land waar de suikerbieten komen zaaiklaar maken om de dag erna te gaan zaaien.

18 maart 2003: voorjaarswerkzaamheden begonnen

Vlasproefveld zaaien.

18 maart 2003: voorjaarswerkzaamheden begonnen